zaterdag 23 januari 2016

'Oilsjt'

Enkele Aalsterse stadsgebouwen in illustrator:

De Borse van Amsterdam

Stadhuis

Belfort