donderdag 15 maart 2018

Château de l'Ouche

Waarde ridders ridders, graven landheren, aartsbisschoppen en koninklijke hofmagiërs aller landen!
Graag uw aandacht voor de volgende boodschap van onzer allerrechtvaardigsten koninck!
Heden voltrokken is de strip Château de l'Ouche!!!
WERP UWEN EERSTEN AANBLICK EN JUICH!

We postduiven de exemplaren zo snel mogelijk naar je op!
Ende bericht!!

De strip is een 72-pagina-tellende klepper, voor maar 10 (excl. verzendingskosten €2,52). Geen geld dus!

Men zegge het voort!! Graag delen op jullie instagrams, twitters, blogs etc... Den strip is klaar en bestelbaar!

Bij bestelling graag een seintje via artropodamagazine@gmail.com met aantal, naam en adres.
De strip en betalingsgegevens worden dan zo snel mogelijk opgestuurd!